Logo Henk Romijn Meijer

Henk Romijn Meijer 1929 - 2008 FR

Een trans-Atlantische briefwisseling

(oktober 2013)

Van oktober 1962 tot januari 1964 verbleven Henk Romijn Meijer en zijn vrouw in de Verenigde Staten, eerst in New Haven en daarna in San Francisco. Zo ontstond een briefwisseling tussen Romijn Meijer en J.J. Voskuil, tussen Amerika en Nederland. trans-Atlantische briefwisselingIn dit boek zijn deze brieven bijeengebracht, ingeleid en van verklarende noten voorzien door Gerben Wynia. Speciaal voor deze uitgave schreef Elizabeth Mollison, de weduwe van Romijn Meijer, haar herinneringen aan dat Amerikaanse jaar op. Het boek bevat foto's afkomstig uit haar archief en bovendien twee niet eerder herdrukte verhalen van Romijn Meijer uit de periode van de briefwisseling. Uit deze briefwisseling blijkt dat Romijn Meijer en Voskuil een andere opvatting over schrijven en publiceren hebben. In Romijn Meijer leert Voskuil een schrijver kennen die druk doende is zich een plaats te verwerven in de literaire wereld. Hij publiceert in kranten en tijdschriften, beoefent verschillende genres en heeft van de literatuur zijn werk gemaakt door te kiezen voor een universitaire loopbaan in de letteren. Maar bij Voskuil is er aanvankelijk zelfs sprake van onwil om literair werk te publiceren. Als hij dan toch besluit zijn roman Bij nader inzien te publiceren, herinnert Romijn Meijer hem er fijntjes aan, dat Voskuil hem ooit een avond lang heeft uitgescholden juist omdat hij wel publiceerde. Deze briefwisseling documenteert de beginjaren van twee getalenteerde schrijvers. Hun opvattingen botsen soms maar qua intelligentie, eruditie en humor zijn ze aan elkaar gewaagd.

 

Eindeloos onderweg

Eindeloos onderwegEindeloos onderweg bevat negentien verhalen en een essay - samen beslaan ze een periode van ruim een halve eeuw en geen van alle nam hij op in een van zijn eerdere verhalen- of essaybundels. In nauwe samenwerking met zijn vrouw Elizabeth Meijer-Mollison stelde Gerben Wynia, beheerder van de literaire nalatenschap van Romijn Meijer, Eindeloos onderweg samen; hij schreef ook een uitvoerig nawoord waarin de biografische achtergrond van de meeste verhalen wordt belicht. De bundel bevat daarnaast eenentwintig niet eerder gepubliceerde foto's uit het persoonlijke archief van de schrijver en zijn echtgenote, die de verhalen losjes illustreren. Eindeloos onderweg is een onmisbare aanvulling op Alle verhalen tot nu toe (2004) en een fraai slotakkoord van een van Nederlands grootste verhalenvertellers.

 

 

 

A Love Supreme

Voor schrijver Henk Romijn Meijer was jazzmuziek 'een levens-lange jeugdpassie'. Op zijn elfde kwam hij in de ban van de jazz en die ban is nooit meer verdwenen. Dit boek brengt in woord en beeld bij elkaar wat Romijn Meijer zo fascineerde in de jazz. Hij schrijft met grote kennis van zaken maar gelukkig vooral als liefhebber over de muziek en de muzikanten die hij tegenkomt. A Love Supreme bevat dertig artikelen die hij schreef tussen 1949 en 2002. De stukken verschenen in kranten, weekbladen en jazzbladen. Opmerkelijk is hoeveel groten uit de internationale en nationale jazz Romijn Meijer ontmoet heeft. De herinneringen en beschouwingen in dit boek zijn in feite het vervolg van zijn 'jazzautobiografie', Een blauwe golf aan de kust uit 1986. Behalve een boek met jazzstukken is dit ook een 'platen- en plaatjesboek'.A love Supreme A Love Supreme is geïllustreerd met ruim honderd fraaie hoezen van grammofoonplaten uit de persoonlijke collectie van Romijn Meijer. Jazzjournalist Bert Vuijsje keek ernaar en gaf er zijn commentaar bij. De essays in A Love Supreme werden geselecteerd door Gerben Wynia, de beheerder van de literaire nalatenschap van Henk Romijn Meijer.

A Love Supreme is uitgekomen bij afdh, www.afdh.nl/auteurs/henk-romijn-meijer.aspx

 

 

A love supremeA love supreme

Vanuit mijn raam gezien

Vanuit mijn raam gezienGisteren in FrankrijkIn 1964 kochten Henk Romijn Meijer en Elizabeth Mollison, een Australisch-Nederlands schrijversechtpaar, een huis in de Dordogne. Het Franse dorp en zijn bewoners zijn geportretteerd in zijn bekendste roman, Mijn naam is Garrigue, maar ook in vele verhalen. Kenner van het oeuvre Gerben Wynia koos samen met Elizabeth Mollison voor Vanuit mijn raam gezien de mooiste verhalen uit Bon voyage, Napoléon en Op oude voet. Daarnaast bevat deze bundel niet eerder gebundelde Franse verhalen van deze grootmeester van het korte verhaal.

Tegelijkertijd verschijnt Gisteren in Frankrijk door Henks vrouw, Elizabeth Mollison. Zie ook dit artikel (in pdf-formaat) in de Volkskrant van 27 februari 2009.

In dit boek legt Elizabeth Mollison vast wat ze zelf in hun Franse dorp heeft gezien, gehoord en meegemaakt; ze tekent verhalen op uit de mond van madame Blanc en haar dochter Liliane en pluist uit wat er bekend is van de geschiedenis van het dorp. Ze vertelt met een ongelooflijke liefde voor het detail over de tijd dat het dorp elektriciteit kreeg, over de geestelijkheid, over wijn, walnoten, tabak, boerenkeuken, slacht, eenden en ganzen. Over truffels en paddenstoelen, kruiden en wilde planten, markten, kermissen, gebruiken, feesten, spelen en over de 'oudjes' en hun sterke verhalen...

Herdruk Oprechter Trouw

Herdruk Oprechter Trouw

De herdruk van de roman Oprechter Trouw met een prachtig nieuwe omslag wordt in februari 2008 verwacht..

Nieuwe roman: Verhoudingen

Uitgeverij Augustus Een prachtige subtiele roman over verwachtingen en verlangens

‘Al meer dan een uur had ik mijn werk laten liggen om te luisteren naar het verleidelijke gonzen van haar naaimachine – het kortstondige snorren en dan weer de stilte vol gespannen verwachting. Het breken van de stilte kwam daarna steeds als een lichte schok.’
omslag VerhoudingenGerard is een jonge student en woont in bij een hospita in Amsterdam West. Overdag verdient hij zijn geld als cursusleider en ’s avonds gebruikt hij zijn tijd om te studeren. Op een dag neemt een gescheiden moeder met haar jongste kind intrek in de kamer naast Gerard. Door de muren heen hoort hij haar snijdende stem, het gesnauw, de ruzies en de geheime ontmoetingen. Gerard is bijzonder nieuwsgierig naar deze merkwaardige vrouw en wil dolgraag met haar in contact komen. Hij raakt zo van haar in de ban dat het zijn hele leven gaat beÏnvloeden: hij ziet zijn vrienden nauwelijks meer, levert slecht werk af en toont geen interesse in zijn studie. Waarom is hij zo vol van deze vrouw? En kan hij haar ooit nog vergeten?

Revisor

Elsbeth Etty besluit haar artikel over het korte verhaal in De Revisor van 6 december 2005 met de woorden: " [...] Misschien kan de Universiteit Leiden voor een volgende cursus Henk Romijn Meijer inhuren. Diens essay over het korte verhaal is voorbeeldig, daar hebben aankomende creative writers iets aan."

Toorn

Het Lentenummer 2005 van De Tweede Ronde staat in het teken van de zesde hoofdzonde, de Toorn. Een fragment uit het verhaal Estrade′s avondmaal, Henk Romijn Meijers bijdrage aan dit nummer:

"Hij stopte bij het café tegenover de markt in St. Julien dat hoorde aan de man wiens zoon ergens in Thailand een bordeel was begonnen. omslag de Tweede Ronde Hij liep met heftige, lange passen af op de voordeur en ging binnen. We probeerden hem bij te houden, maar halverwege de gelagkamer deinsde hij terug en maakte hij rechtsomkeerd, zodat we bijna tegen hem aan botsten. Hij haastte zich, voorover, als tegen een straffe wind en keek pas weer op toen hij opnieuw achter zijn stuur zat. ‘Die meneer mag me niet zien,’ zei hij. ‘Niet genoeg klanten is niet goed, maar als je voor je klanten op de vlucht moet, is het ook niet goed.’ "

Libretto

In februari 2005 is bij uitgeverij Flanor The Memory Game verschenen, een Engelstalig libretto van Henk Romijn Meijer.

Max Pam Award 2004 voor Henk Romijn Meijer

In januari 2005 werd de derde Max Pam Award uitgereikt aan Henk Romijn Meijer voor de bundel Alle verhalen tot nu toe. Een citaat uit het juryrapport: "Henk Romijn Meijer is een geweldige stilist. Ware hij een wielrenner dan zien wij hem als een tijdrijder: het bovenlichaam onbewogen, de benen voorttrappend in een nimmer onderbroken cadans, tot hij in hetzelfde tempo waarmee hij begonnen is ook de finishlijn passeert.Het ziet er misschien niet spectaculair uit, maar de kenners tikken elkaar aan en spreken hun bewondering uit over zijn techniek en snelheid, aldus de jury. De verhalen van Henk Romijn Meijer zijn vaak ontroerend en grijpen naar de keel vanwege de onderkoelde tragiek."